Giới thiệu

Nguồn lực

Nguồn Lực:

Công Ty TNHH TM Châu Đạt Anh  có đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm 
Công ty cam kết thực hiện đầy đủ những chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Nhà Nước nhằm duy trì và phát huy nguồn nhân lực. Và cũng tại công ty, mọi nhân viên đều có cơ hội như nhau trên bước đường thăng tiến.
Công ty đã và đang mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, cam kết là đối tác tin cậy của nhiều nhà đầu tư, là môi trường tốt cho những người có trình độ và lòng nhiệt tình. Ngoài ra Công ty còn xây dựng hệ thống đánh giá công bằng, khách quan, tạo điều kiện tối đa cho việc nâng cao hiệu quả công việc của mọi cá nhân. 


Triết lý kinh doanh:
- Luôn giữ uy tín.
- Luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất.
- Gắn bó lâu dài và đồng hành với khách hàng.
- Đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích của Công ty