Tài liệu

Tài liệu kỹ thuật vòng bi NSK

Tài liệu kỹ thuật vòng bi NSK

Thương hiệu vòng bi NSK được thành lập như là nhà sản xuất đầu tiên của Nhật Bản mang thiết kế và sản xuất trong tháng 11 năm 1916. Mục đích chính của NSK đang chạy và kiểm soát để đảm bảo hoạt động thông suốt quay. NSK liên tục phát triển đa dạng hóa hoạ